سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دلنوشته

*کاش مرا می دیدی*

 

ای کاش تو اندوه مرا می دیدی 

اشک و سخن و آه مرا می دیدی

 

ای کاش دمی بر  سر سختی هایت 

سقف بشکسته وآزرده ، مرا می دیدی 

 

ای کاش در آن شدّت و تلخیِّ سخن 

نقش دل بسته ی روحِ تو مرا می دیدی 

 

ای کاش در آن وادی بی شیدایی 

دل ریش ودل بی یار ، مرا می دیدی 

 

غم دل با تو بگفتم صنما 

چه کنم این غم دل ، کاش مرا می دیدی